fbpx

Tutvustus

Luke mõis – koht, kuhu võid jätta oma südame

Sihtasutus Luke Mõis on asutatud 26.10.2007. aastal. Sihtasutuse asutajaliikmed on 13 eraisikut ja Nõo Vald. Sihtasutus Luke Mõis on tekkinud kodanikualgatuse toel. Luke Mõisa arengust hoolivad kodanikud tulid kokku ning otsustasid oma jõud koondada ja asuda appi Luke mõisa taasellu kutsumisele. SA Luke Mõis seob endas Nõoga seotud tavakodanikke, ettevõtjaid ja avalike elu tegelasi, kes üheskoos soovivad anda panust ühe mõisakompleksi säilitamiseks järeltulevatele põlvedele.
SA asutajaliikmed on: Nõo vald, Esta Tamm, Teet Marran, Gea Järvela, Aivar Kuuskvere, Lea Kiivit, Lembit Rebane, Margus Mondonen, Heino Ruul, Tiiu Tootsi, Vello Brett, Eerika Sootla, Tiit Kubri, Lembit Toru.
SA juhatus. SA tegevust juhib 4-liikmeline juhatus:
Gea Järvela, Aivar Kuuskvere, Heino Ruul, Rain Sangernebo
Juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel ning on tööülesanded omavahel jaganud.
SA nõukogu on 8-liikmeline ja koosneb sihtasutuse asutajaliikmetest ning ühest Nõo valla esindajast: Teet Marran, Margus Mondonen, Tiiu Tootsi, Vello Brett, Aigar Brett, Kaie Kubri ja Esta Tamm.

Sihtasutus Luke Mõis põhikiri 27.06.16


SA Luke mõis majandusaasta aruanne 2018

SA Luke mõis majandusaastaaruanne 2019

SA Luke Mõis majandusaasta aruanne 2020

SA Luke Mõis majandusaasta aruanne 2021

SA Luke mõis majandusaasta aruanne_2022

 

Luke mõisa toodete ja teenuste äriplaan 2015-2018 

 

MTÜ Luke mõisa üritused

MTÜ Luke mõisa üritused majandusaasta aruanne 2020

MTÜ Luke mõisa üritused majandusaasta aruanne 2021

 

Sihtasutus on loodud avalikes huvides vahendite kogumiseks, vara valitsemiseks ja kasutamiseks oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Sihtasutus lähtub oma tegevustes vastavalt Eesti kodanikuühenduste
eetikakoode
ksi põhimõtetele.

Sihtasutuse missioon: 
aidata ideede ja kogemuste kaasabil kaasa Luke mõisakompleksi taastamisele ja arendamisele.

Sihtasutuse eesmärgiks on Luke mõisakompleksi arengu soodustamine ja toetamine ning mõisakompleksi loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamine.
Eesmärgi saavutamiseks on sihtasutus võtnud endale alljärgnevad ülesanded:
a) turismi ja avalike vaba-aja veetmise võimaluste arendamine Luke mõisakompleksis ja selle lähiümbruses;
b) Luke mõisakompleksis puhkevõimaluste mitmekesistamine ja arendamine;
c) avalikkusele suunatud keskkonna-, haridus-, kultuuri- ning ajalooteemaliste ürituste ja koolituste korraldamine ning läbiviimine;
d) sihtotstarbeliste annetuste kogumine Luke mõisakompleksi arendamiseks.

Luke mõisakompleks on Nõo valla munitsipaalomanduses ning mõisapark kõigile avalikuks kasutamiseks. Sihtasutus Luke Mõisa ja Nõo valla vahel on sõlmitud koostööleping, milles sihtasutuse osa on Luke mõisakompleksis asuvate hoonete taastamine. Hoonete taastamiseks on valla ja sihtasutuse vahel sõlmimisel rendilepingud. Sihtasutus plaanib hoonete taastamiseks taotleda rahalisi vahendeid EL struktuurifondidest. EL fondidest rahade taotlemisel on oluline, et taastatud objekt jääb ka hiljem avalikku kasutusse.
Luke mõisakompleksi tervikliku arengu suunamiseks on koostatud paljude ekspertide abiga Luke mõisakompleksi terviklahendus koos teostatavus-tasuvusanalüüsiga, milles nähakse ette tall-tõllakuuri restaureerimist külastuskeskuseks, valitsejamaja restaureerimist black-box tüüpi kultuurikeskuseks ja viinaköögi rentniku maja taastamist kunstikeskuseks.

Luke mõisakompleks asub Lõuna-Eestis Tartumaal Nõo vallas, Tartust Valga poole ligikaudu 25 kilomeetri kaugusel.

Luke mõisapark, mis on ühtlasi üks paremini säilinud algse planeeringuga parke Lõuna-Eestis, on praegu mõisaansambli kõige väärtuslikumaks elemendiks. Luke mõis, see on koht, kuhu võid jätta oma südame. Piisab vaid minna kohale, kuulata kaskaadidena laskuvat veevulinat, imetleda nukumajataolist kärnerimaja ning vaadata paviljonist puudelatvade peegeldust vees, et mõelda end mõisaprouaks või mõisahärraks. Suursugusust jalutuskäiku lisavad kivitreppi valvavad lõvid, romantikat aga valged karikakrad.
Kõige kaunim on park kevadise suurvee ja tärkava roheluse ajal, kuid ilu jätkub siin igasse aastaaega. Luke mõisakompleks kuulub Nõo vallale, seetõttu oled sa siin alati oodatud. Siin lubatakse sul lahkesti piknikku pidada, murul lesida või ujumismõnusid nautida. Ühesõnaga, see on igati mõnus koht puhkamiseks.

2005. aastal restaureeritud kärnerimaja ja tiikidesüsteemi taastamistöid toetasid CBC 2002 programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kärnerimajas asub infopunkt ja mõisaid tutvustav ekspositsioon.
2006. aastal valminud Luke mõisa paviljoni ja parkla ehitamist on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist kohaliku sotsiaal-majandusliku arengu meetmest.

2011. aastal pandi Valitsemajale katus

2012. aastal valati Valitsemaja esimese korruse põrandad ja taastati osad võlvid

2019. aastal valmis Valitsemaja etenduste- ja näitustesaal

2020. aastal sai valmis Luke mõisa Käsitöökoda ehk Luke mõisa endine töölisetemaja sai täielikult rekonstrueeritud