fbpx

Projektid

SIHTASUTUS LUKE MÕIS PROJEKTID:

Projekt: “Vahendite ostmine keskkonnahoidlike sündmuste läbiviimiseks Luke mõisas ”

 Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 03.04.2023 – 03.04.2024

 Projekti “ Vahendite ostmine keskkonnahoidlike sündmuste läbiviimiseks Luke mõisas” eesmärgiks on:

Tugev ja püsiv, omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv, tõhusam koostöö ja ühistegevus on saavutatud vahendite ostmisega keskkonnahoidlike sündmuste läbiviimiseks.

Projektiga osteti vahendid keskkonnahoidlike sündmuste läbiviimiseks Luke mõisas. Kuna kogukonnaliikmed panustavad sündmuste korraldamisel vabatahtliku tööga, on neile väga oluline hea korraldus ja külastajate rahulolu sündmusest.

 Projekti rahastas: Kohaliku omaalgatuse programm

Projekti eelarve:

Kokku: 4 091,00  eurot, sellest projekti vahendid  3 681,90 eurot ja omaosalus  409,10 eurot.

Projekt: “Arenguseminari läbiviimine Luke mõisa vabatahtlikele ”

 Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 03.04.2023 – 03.04.2024

 Projekti “ Arenguseminari läbiviimine Luke mõisa vabatahtlikele” eesmärgiks on:

Tugev, elujõuline ja omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa arenguseminari korraldamise ja teadmiste suurendamise kaudu.

Projekti raames toimus üks 2-päevane arenguseminar koos vabatahtlikele tänamisega Alatskivi lossis. Projekti tulemusena on Luke mõisa kogukond tugev ja elujõuline ning saanud häid kogemusi ja ideid edaspidisteks ühistegevusteks.

Projekti rahastas: Kohaliku omaalgatuse programm

Projekti eelarve:

Kokku: 1 520,00  eurot, sellest projekti vahendid  1 368,00 eurot ja omaosalus 152 eurot.

Projekt: “ Luke mõisa valitsejamaja näitusteruumi sisustamine

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 03.10.2022 – 03.10.2023

Projekti “Luke mõisa valitsejamaja näitusteruumi sisustamine” eesmärgiks on:

Tugev ja püsiv omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv, tõhusam koostöö ja ühistegevus on saavutatud avalikus kasutuses oleva valitsejamaja näituseruumi sisustamisega.

Projektiga toetatakse kogukonnaliikmetele olulisi tegevusi.

Projektiga koostatakse ja paigaldatakse näitusestendid ning sisustatakse ajastusse sobiva inventariga näituseruum Luke mõisa valitsejamajas.

Projekti rahastab: Kohaliku omaalgatuse programm

Projekti eelarve:

Kokku: 3 380  eurot, sellest projekti vahendid 3 042 eurot ja omaosalus 338 eurot.

Projekt: “ Hooaja avaüritus Luke mõisas koos ideekorja ja kogemuste vahetamisega”

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 03.10.2022 – 03.10.2023

Projekti “Hooaja avaüritus Luke mõisas koos ideekorja ja kogemuste vahetamisega ” eesmärgiks on:

Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa 2023. aasta hooaja avaürituse korraldamise ja väärtustamise ning kogemuste vahetamise kaudu.

Projekti raames toimub Luke mõisa hooaja avaüritus koos kohvikutega ning kogemuste vahetamise ja uute ideede saamise eesmärgil kokkusaamine Anija mõisaga ja Vardja Külakoja käsitöötoaga.

Projekti rahastab: Kohaliku omaalgatuse programm

Projekti eelarve:

Kokku: 2 748  eurot, sellest projekti vahendid 2 473,20 eurot ja omaosalus 274,80 eurot

Projekt: Luke mõisa arendustegevused
Projekti elluviija: Sihtasutus Luke mõis

Projekti rahastaja:

Projekti periood: 23.03.2023 – 31.12.2024
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti otseseks eesmärgiks Projekti otseseks eesmärgiks on SA Luke Mõis majandustegevuse toetamine, vähendades negatiivset koroonaviiruse mõju sihtasutusele, parandades sihtasutuse konkurentsivõimet, projektide kaasfinantseerimise võimet ja kohanemist Covid-19 mõjudega, suurendades välialade kasutamist ja kogukonnasündmuste aastaringse läbiviimise võimekust Luke mõisas

 

Projekti tegevused:
Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:

1.Väliürituste ja kokkusaamiste kõvakattega ala rajamine valitsejamaja teise sissepääsu juurde võimaldab tõsta sündmuste läbiviimise võimekust välitingimustes ning loob võimalused vajadusel inimeste hajutamiseks. Projekti raames valmib juurde üks kõvakattega sündmuste läbiviimise ala.

2. Valitsejamaja I korruse (sh. etenduste-ja näitusesaali, WC-d) aastaringne kasutuselevõtt koos küttesüsteemi väljaehitamisega. Valitsejamaja I korruse aastaringseks kasutamiseks on vajalik I korruse küttesüsteemi väljaehitamine.

3. Peasissekäigu ja varusissekäigu treppide rekonstrueerimine. Ohutuse tagamiseks on vajalik peasissekäigu ja varusissekäigu treppide rekonstrueerimine.

 

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus  91 188.72 eurot,  sellest Leader toetus   69 987.33 eurot, sihtasutuse omaosalus on 21 201,39  eurot.

Projekt: Luke mõisa valitsejamaja arendustegevused.
Projekti elluviija: 
Sihtasutus Luke mõis
Projekti rahastaja:

Projekti periood: märts.2023  – detsember 2024.

Projekti maksumus: 91 188 eurot, toetus 69 987 eurot.
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti üldine eesmärk: Luke mõisast on kujunenud edukas avalikkusele suunatud turismiobjekt, mille nutikad tooted ja teenused on välja arendatud, tuginedes Luke mõisa arhitektuursele eripärale ja miljööle.

 

Projekti otseseks eesmärgiks on SA Luke Mõis majandustegevuse toetamine, vähendades negatiivset koroonaviiruse mõju sihtasutusele, parandades sihtasutuse konkurentsivõimet, projektide kaasfinantseerimise võimet ja kohanemist Covid-19 mõjudega, suurendades välialade kasutamist ja kogukonnasündmuste aastaringse läbiviimise võimekust Luke mõisas

 

Projekti tegevused:
Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:

 1. Valitsejamaja I korruse küttesüsteemi väljaehitamine;
 2. Valitsejamaja treppide rekonstrueerimistööd ohutuse tagamiseks;
 3. Väliürituste ja kokkusaamiste ala rajamine valitsejamaja kõrvale.

Projekt: Luke mõisa väliüritustele kvaliteetsema ja ohutuma võimekuse loomine

Projekti elluviija: Sihtasutus Luke mõis

Projekti rahastaja:

 

 

Projekti periood: 15.09.2022 – 31.12.2024
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti otseseks eesmärgiks on Sihtasutus Luke Mõis majandustegevuse toetamine, vähendades negatiivset koroonaviiruse mõju sihtasutusele, parandades sihtasutuse konkurentsivõimet ja kohanemist Covid-19 mõjudega, suurendades välialade kasutamise ja ohutuse tagamise võimekust Luke mõisas.

 

Projekti tegevused:
Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:

1. Väliürituste teenindusmaja paigaldamine koos sisustamisega;

2. Luke mõisa pargiala välisvalgustuse rajamine koos projekteerimisega;

3. Sanitaarseadmete ost kaasaegsete WC-de kasutuselevõtuks

Projekt: “Luke mõisa arenguseminar koos tänuüritusega vabatahtlikele”
Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.04.2022 – 01.04.2023
Projekti eesmärgiks on: Tugev, elujõuline ja omaalgatusel põhinev Luke mõisa
kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa arenguseminari
korraldamise ja teadmiste suurendamise kaudu.
Projekti raames toimub üks 2-päevane arenguseminar koos tänuüritusega
vabatahtlikele Kadrina mõisas. Projekti tulemusena on Luke mõisa kogukond
tugev ja elujõuline ning saanud häid kogemusi ja ideid edaspidisteks
ühistegevusteks.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.
Projekti eelarve:
Kokku: 1 380,00  eurot, sellest projekti vahendid 1 242,00 eurot ja
omaosalus 138,00 eurot

 

Projekt: “ Hooaja avaüritus koos kohvikute päevaga Luke mõisas

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 01.10.2021 – 01.10.2022

Projekti “Hooaja avaüritus koos kohvikute päevaga ” eesmärgiks on:

Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa 2022. aasta hooaja avaürituse ja kohvikute päeva korraldamise ja väärtustamise kaudu.

Projekti raames toimub Luke mõisa hooaja avaüritus koos kohvikutega, valmib Luke mõisa valitsejamaja näitusesaali maalide minipiltidega varustatud mõisavalitsejate sugupuu ning valmib videolavastus.

Projekti rahastab: Kohaliku omaalgatuse programm

Projekti eelarve:

Kokku: 2 890  eurot, sellest projekti vahendid 2 456,50 eurot ja omaosalus 433,50 eurot

Projekt: “Seminariteenuse arendamine Luke mõisas”

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 01.10.2021 – 01.10.2022

Projekti “Seminariteenuse arendamine Luke mõisas” eesmärgiks on:

Tugev ja püsiv, omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv, tõhusam koostöö ja ühistegevus on saavutatud seminariteenuse arendamisega.

Seminariteenuse arendamine on oluline Luke mõisa kogukonnale ning loob tingimused kvaliteetse teenuse pakkumiseks. Projektiga muretsetakse vajalikud vahendid seminariteenuse pakkumiseks (ekraan, projektor) ning noad, kahvlid, lusikad 35 inimese toitlustamiseks.

Projekti rahastab: Kohaliku omaalgatuse programm

Projekti eelarve:

Kokku: 2 595,20  eurot, sellest projekti vahendid 2 335,68 eurot ja omaosalus 259,52 eurot

Projekt: AH20 projekt Toiduteenuste käivitamine Luke mõisa valitsejamajas

Projekti elluviija: SA Luke Mõis

Projekti rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti periood: 1.12.2020 – 31.07.2022

Projekti eesmärk:

Suurenenud on Sihtasutus Luke Mõis suutlikkus majandusliku ja finantsilise võimekuse saavutamisel ning Luke mõisa kogukonna aktiivsus, mis on saavutatud koolituste ja Luke mõisa valitsejamajastoiduteenuste käivitamisega.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames teostatakse Luke mõisa valitsejamaja I korruse köögi rekonstrueerimis- ja viimistlustööd ning  muretsetakse professionaalne köögitrhnika toiduteenuste pakkumiseks ja toidukoolituste ja ühiskokkamiste läbiviimiseks. Kogukonna liikmed saavad uusi teadmisi kolme koolituse raames.

Tehtud investeeringud võimaldavad  valitsejamajas pakkuda  kvaliteetset ja uudset toitlustamise teenust,  mis omakorda võimaldab suurendada omatulu teenimist ja selle kaudu ühenduse majandus- ja finantsvõimekust.  Projektiga väärtustatakse Luke mõisa kogukonna panust mõisa arendamisel. Kogukonnaliikmete teadmised ja oskused toidukoolituste ja ühiskokkamiste läbiviimiseks on suurenenud.

Saavutatud on oluline arenguhüpe, mis võimaldab alustada valitsejamaja I korrusel valminud köögi baasil kvaliteetsete ja uute toiduteenuste pakkumist. Käeoleva projekti arenguhüpet mõõdame valitsejamaja müügikäibega aastas,  valitsejamaja köögi poolt teenindatud külastjate arvuga aastas ja tellitud toidukoolituste-ühiskokkamiste arvuga aastas.

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 32541,05 eurot, sellest KYSK toetus 25000 eurot, sihtasutuse omaosalus on 7541,05 eurot.

 

Projekt: Luke mõisa valitsejamaja I korruse rekonstrueerimine
Projekti elluviija: Sihtasutus Luke mõis
Projekti rahastaja:

Projekti periood: 01.07.2020 – 31.12.2022
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on:

Projekti üldine eesmärk: Luke mõisast on kujunenud edukas avalikkusele suunatud turismiobjekt, mille nutikad tooted ja teenused on välja arendatud tuginedes Luke mõisa arhitektuursele eripärale ja miljööle.

Projekti alaeesmärk: Luke mõisa valitsejamaja I korruse baasil on välja arendatud uued Luke mõisa eripärast lähtuvad teenused

Projekti mõju:

Projekt vastab otseselt meetmespetsiifilisele eesmärgile ja aitab otseselt kaasa TAS strateegilise valdkonna arendamisele: kohalikul eripäral (Luke mõisapark) ja ressursil (loodusressurss – pargiarhitektuur ja miljöö) baseeruva turismiobjekti arendamisele. Projektiga aidatakse kaasa nutika ja spetsialiseerunud turismiettevõtluse arendamisele TAS piirkonnas.

Projekti tulemus: Rekonstrueeritud ja eksponeeritud on Luke mõisa valitsejamaja I korrus.

Projekti tegevus:
1. Luke mõisa valitsejamaja I korruse rekonstrueerimine.

Luke mõisa valitsejamaja I korruse ehitustööde käigus teostatakse järgmised tööd: puuduva laeosa valamine raudbetoonist. Selleks remonditakse ära eelnevalt uksesillused, laotakse vaheseinad ja valatakse puuduolevad põrandad. Samuti paigaldatakse puuduvad uksed ja aknad ning põrandatesse radiaatorite küttetorud . Põranda valamise käigus paigaldatakse ka põrandasisesed kanalisatsiooni- ja veetorud. Seinte ladumiseks kasutatakse savitelliseid ja lubisegu. Uksed ja aknad valmistatakse puidust. Lae betoneerimise ajal paigaldatakse „kõrid“ hilisemaks elektrijuhtmete paigaldamiseks.
Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus  105 382,44 eurot,  sellest Leader toetus 69 995.65 eurot, sihtasutuse omaosalus on  35 386,79 eurot.

Projekt: Praktilised oskused noortele programmiga “Vanast uus”
Projekti elluviija: Sihtasutus Luke mõis
Projekti rahastaja:

Projekti periood: 01.07.2020 – 31.12.2022
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on:

Projekti otsene eesmärk: TAS piirkonnas on ettevõtlikud ja praktiliste oskustega noored, mis saavutatakse 22 praktilise programmi läbiviimisega Luke mõisa käsitöökojas kokku 440-le noorele nende praktiliste oskuste arendamiseks.

Projekti mõju:

Projekt on otseselt suunatud noorte praktiliste oskuste arendamisele, mis omakorda aitab kaasa ka noorte ettevõtlikkuse ja algatusvõime suurendamisele

 Projekti tulemus: Läbi on viidud 22 programmi taaskasutuse ja keskkonnahoiu valdkonnas noorte praktiliste oskuste arendamiseks. Praktilised oskused on suurenenud 440-l TAS piirkonna noorel.

Projekti tegevus:

Projekti raames viiakse läbi TAS piirkonna noortele 22 praktilist õppeprogrammi.

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus  9 315.00 eurot,  sellest Leader toetus  7452.00eurot, sihtasutuse omaosalus on  1863 eurot.

 

 

Projekt: Luke mõisa käsitöökoja käivitamine

Projekti elluviija: SA Luke Mõis

Projekti rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti periood: 1.12.2019 – 31.07.2021

Projekti eesmärk:

Suurenenud on Sihtasutus Luke Mõis suutlikkus majandusliku ja finantsilise võimekuse saavutamisel ning Luke mõisa käsitöökoja kogukonna aktiivsus, mis on saavutatud koolituste ja uues käsitöökojas teenuste käivitamisega.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames muretsetakse Luke mõisa käsitöökojale töötubade läbiviimiseks vajalikud vahendid, esimesele ja teisele korrusele mööbel töötubade läbiviimiseks ja toitlustuse pakkumiseks. Projekti raames valmib käsitöökoja koduleht ning käsitöökoja liikmed saavad uusi teadmisi kahe koolituse raames.

Tehtud investeeringud võimaldavad  käsitöökojas pakkuda terviklikku ja kvaliteetset teenust:  käsitöö töötoa läbiviimist koos mõisahõngulise toitlustamisega, mis omakorda võimaldab suurendada omatulu teenimist ja selle kaudu ühenduse majandus- ja finantsvõimekust.  Käsitöökoja esimesel korrusel viiakse läbi töötuba ja teisel pakutakse vastavalt kliendi soovile töötoa alguses või lõpus toitlustust, mille teeb eriliseks Luke mõisa kärnerimaja kohvikus valminud toit  serveerituna meie oma käsitöökojas valminud nõudega.

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 32293,60 eurot, sellest KYSK toetus 25000 eurot, sihtasutuse omaosalus on 7293,60 eurot.

Projekt: “Välikohviku teenuse arendamine Luke mõisas”

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 30.04.2021 – 30.04.2022

Projekti “Välikohviku teenuse arendamine Luke mõisas” eesmärgiks on: Tugev ja püsiv, omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv, tõhusam koostöö ja ühistegevus on saavutatud välikohviku teenuse arendamisega.

Välikohviku teenuse arendamine on oluline Luke mõisa kogukonnale ning loob tingimused kvaliteetse teenuse pakkumiseks Covid19 tingimustes. Projektiga muretsetakse vajalikud vahendid välikohviku pidamiseks.

Projekti rahastab: Kohaliku omaalgatuse programm

Projekti eelarve:

Kokku: 4 390,00 eurot, sellest projekti vahendid 3 951,00 eurot ja 439,00 eurot

Projekt„ Kogukonnaga koos Luke Mõisa avaüritus koos kohvikute päeva ja kunstiga  2021 “

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.10.2020 – 01.10.2021
Projekti kogumaksumus: 2847 eurot, millest 2500 eurot kaeti kohaliku omaalgatuse programmi rahadest. Projekti omaosalus 347 eurot.

 

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

 

Projekti eesmärk:

Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa 2021. aasta hooaja avaürituse  ja kohvikute päeva korraldamise ja väärtustamise kaudu.

 

Projekti tulemus:

Toimunud on  Luke mõisa hooaja avaüritus 2021. aastal, 23. mail  koos muusikaprojektiga Helisev Mets.

Valminud on Valitsejamaja kunstiprojekt.

Projekt „ Luke mõisa etenduste- ja näitustesaali teenuste arendamine “
Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.04.2020-01.04.2021
Projekti kogumaksumus oli: 3230.- eurot, millest 2905.- eurot kaeti kohaliku omaalgatuse
projekti toel ja 325 eurot kaeti omaosalusena.
Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Projekti eesmärk:
Tugev ja püsiv omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine,
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö ja kogukonnaliikmete
ühistegevus on saavutatud Luke mõisa etenduste- ja näitusesaalis pakutavate teenuste arendamisega.
Projekti tulemus:
Luke mõisa valitsejamaja etenduste- ja näitusesaali on ostetud 50 mõisamiljöösse sobivat
vastupidavat tooli.

Projekt „ Tänuüritusekorraldamine Luke mõisavabatahtlikele “

 Projektiviisläbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projektiajalinekestvus: 01.04.2020-01.04.2021
Projektikogumaksumusoli: 1200.- eurot, millest 660.- eurot kaeti kohalikuomaalgatuseprojekti toel ja 540 eurot kaeti omaosalusena.

 

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

 

Projekti eesmärk:

Tugev, elujõuline ja omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa vabatahtlikele tänuürituse korraldamise ja teadmiste suurendamise kaudu.

 

Projekti tulemus: Toimund on 1 tänuritus Luke mõisa 26-le vabatahtlikule Wagenküll lossis, mille kaudu Luke mõisa kogukond on tugev ja elujõuline  ning saanud häid kogemusi edaspidisteks ühistegevusteks Luke tänuürituse kaudu.

 

 

Projekt: Luke mõisa käsitöökoja teise korruse rekonstrueerimine
Projekti elluviija: Sihtasutus Luke mõis
Projekti rahastaja:

Projekti periood: 01.01.2019 – 31.12.2010
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti raames rekonstrueeritakse käsitöökoja teine korrus ja ehitatakse trepp esimeselt korruselt teisele korrusele. Valmib kamin. Tehtud investeering võimaldab kogukonnal terve käsitöökoja kasutamist kogukonna ürituste läbiviimisel ning kogukonnale suunatud töötubade läbiviimist. Tehtud investeering võimaldab käsitöökojas pakkuda uuenduslikku, terviklikku ja kvaliteetset teenust: käsitöö töötoa läbiviimist koos mõisahõngulise toitlustamisega, mis omakorda võimaldab suurendada omatulu teenimist ja selle kaudu ühenduse majandus- ja finantsvõimekust. Saadud tulu suunatakse sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks – Luke mõisa hoonete restaureerimiseks..

Projekti eesmärgiks on: Luke mõisa käsitöökoja baasil on välja arendatud uued, käsitöökoja ja Luke mõisa eripärast lähtuvad teenused

Projekt vastab otseselt meetmespetsiifilisele eesmärgile ja aitab kaasa TAS strateegilise valdkonna arendamisele: kohalikul eripäral (Luke mõisapark) ja ressursil (loodusressurss pargiarhitektuur ja miljöö) baseeruva turismiobjekti arendamisele. Projekti elluviimisega on loodud tingimused TAS strateegia läbiva printsiibi täitmisele – uute ja innovatiivsete toodete loomisele ja arendamisele.

Projekti mõju: Projekti tulemusena luuakse üks uus turismiteenus: Käsitöö töötoa läbiviimine koos mõisahõngulise toitlustamisega. Uue teenuse teeb eriliseks see, et pakume toitlustust Luke mõisa käsitöökojas valmistatud nõudel.

Projekti tegevus:
Projekti raames rekonstrueeritakse käsitöökoja teine korrus ja ehitatakse trepp esimeselt korruselt teisele korrusele. Valmib kamin.

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 25 912.20 eurot, sellest Leader toetus 20 729.76 eurot, sihtasutuse omaosalus on 5182.44 eurot.

Projekt „ Äriplaani koostamine Luke mõisa käsitöökoja käivitamiseks”

Projekti elluviija: SA Luke Mõis

Projekti rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti periood: 1.04.2019-31.07.2019

Projekti eesmärk: Suurenenud on Sihtasutus Luke Mõis võime majandusliku ja finantsilise võimekuse analüüsimisel, mis on saavutatud uuele käsitöökojale äriplaani ja finantsprognoosi koostamisega teenuste käivitamiseks käsitöökojas.

Projekti tegevused:

Ettevalmistavad tegevused äriplaani koostamiseks. Initsiatiivgrupi töökoosolekud.
Ettevalmistavad tegevused äriplaani koostamiseks. Koostöö arenduseksperdiga.
Ettevalmistavad tegevused äriplaani koostamiseks. Tutvumine sarnaste käsitöökodade teenuste ja majandustegevustega.
Äriplaani ja finantsprognoosi koostamine ja vormistamine
Projekti raames valmis äriplaan käsitöökoja tegevuste käivitamiseks.

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 4000 eurot, sellest KYSK toetus 4000 eurot, sihtasutuse omaosalus on 1050 eurot.

Projekt: Luke mõisa valitsejamaja etenduste- ja näitusesaali rekonstrueerimine
Projekti elluviija: Sihtasutus Luke mõis
Projekti rahastaja:

Projekti periood: 01.04.2018 – 31.03.2020
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on:

Luke mõisa valitsejamaja näitusesaali baasil on välja arendatud uued, näitusesaali ja Luke mõisa eripärast lähtuvad teenused.

Projekti mõju:

Projekt vastab otseselt meetmespetsiifilisele eesmärgile ja aitab otseselt kaasa TAS strateegilise valdkonna arendamisele: kohalikul eripäral (Luke mõisapark) ja ressursil (loodusressurss – pargiarhitektuur ja miljöö) baseeruva avaliku turismiobjekti arendamisele. Projekti elluviimisega on loodud tingimused TAS strateegia läbiva printsiibi täitmisele – Luke mõisa näitusesaali baasil uute ja innovatiivsete toodete loomisele ja arendamisele.

 

Projekti tulemus: Rekonstrueeritud ja eksponeeritud on Luke mõisa valitsejamaja etenduste- ja näitusesaal.

 

Projekti tegevus:
1. Luke mõisa valitsejamaja etenduste- ja näitusesaali rekonstrueerimine.
Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 90 785,06   eurot, sellest Leader toetus 70 000 eurot, sihtasutuse omaosalus on 20 785,06 eurot.

 

Projekt „ Luke mõisa ajalugu – von Knorringute ajalooliste maalide trükikoopiate tegemine “

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.06.2019-01.02.2020
Projekti kogumaksumus oli: 2183.- eurot, millest 1963.- eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Projekti raames on Luke mõisaga seotud 14 ajaloolisest maalist tehtud trükikoopiad ning teostatud on 14 ajaloolise maali trükikoopiate raamimistööd.

Projekti tulemus: 14 ajaloolist maali on   eksponeeritud  alates 2020. aasta kevadest (24.05.2019) Luke mõisa valitsejamaja etenduste- ja näitusesaalis.

Projekti otsene eesmärk:
Tugev, elujõuline ja omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevneminekogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa ajaloo kogumise, väärtustamise ja eksponeerimise kaudu.

Projekt „Käsitöökoja ümbruse korrastamine“

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.12.2018 – 31.07.2019
Projekti kogumaksumus oli: 2283,94.- eurot, millest 1969.- eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Projekti raames teostati koos kogukonnaga korrastustööde käigus tänavakivide paigaldamine Luke mõisa käsitöökoja juurde.

Projekti otsene eesmärk:
Tugev ja püsiv omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö ja kogukonnaliikmete ühistegevus on saavutatud käsitöökoja ümbruse korrastustöödega ja Luke mõisas pakutavate teenuste arendamise, sealhulgas käsitöökojas pakutavate uute teenuste arendamise kaudu.

Projekt „ Kogukonnaga koos Luke Mõisa avaüritus koos kohvikute päevaga 2019 “

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.11.2018 – 31.07.2019
Projekti kogumaksumus oli: 1630.- eurot, millest 1440.- eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Projekti raames viidi ellu Luke mõisa hooaja avaüritus koos kogukonnakohvikute päevaga Luke mõisa ja selle ümbruse kogukonna tutvustamiseks 1500-le külastajale 19. mail 2019

Projekti otsene eesmärk:

Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa hooaja avaürituse ja kohvikute päeva korraldamise ja väärtustamise kaudu.

Projekti kulges edukalt ja selle kõik eesmärgid täideti.

Projekt „Perepäevad Luke Mõisas EV100 sünnipäevakingiks“
Taotleja: SA Luke Mõis
Projekti ajaline kestvus: 01.01.2018-30.09.2018
Toetussumma: 1473 eurot
Projekti toetaja: Perepäevad on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ning viiakse ellu koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on viia läbi maalimise ja meisterdamise perepäev EV 100 sünnipäevakingitusena 2018. aasta suvel Luke mõisas.
Projekti tegevused:
Projekti raames toimub 2 perepäeva:
EV 100 maalimise perepäev toimub 22. juulil 2018. Kell 12-16
EV 100 meisterdamise perepäev toimub 5. augustil 2018. Kell 12-16

Projekt: Luke mõisa viinaköögi tööliste maja rekostrueerimine
Projekti elluviija: Sihtasutus Luke mõis
Projekti rahastaja:

Projekti periood: 01.01.2017 – 31.12.2018
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on Luke mõisa viinaköögi tööliste maja rekonstrueerimine käsitöökojaks aidates sellega kaasa Luke mõisa elujõulise kogukonna jätkusuutlikkusele arengule ning Tartumaa ja TAS piirkonna ühe olulise kultuuripärandi eksponeerimisele ja arendamisele Projekti raames viiakse ellu tegevus: Luke mõisa viinaköögi tööliste maja rekonstrueerimine käsitöökojaks. Projekti mõju: Rekonstrueeritud ja eksponeeritud on üks Tartumaale ja TAS piirkonnale oluline kultuuripärand. Projekti lõppedes võetakse rekonstrueeritud objekt kasutusele projektis ette nähtud eesmärgil – käsitöökojana. Käsitöökoja iganädalane püsikasutajate arv on minimaalselt 25 inimest. Luke mõisa kogukond on elujõuline ja jätkusuutlik. Käsitöökoja rekonstrueerimisega on loodus tingimused TAS strateegia läbiva printsiibi täitmisele – uute ja innovatiivsete toodete loomisele ja arendamisele.
Projekti tegevus:
1. Luke mõisa viinaköögi tööliste maja rekonstrueerimine käsitöökojaks;
Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 90 893,16 eurot, sellest Leader toetus 70 000 eurot, sihtasutuse omaosalus on 20 893,16 eurot.

Projekt „Kalandusalased teabepäevad 2018-2019“
Taotleja: SA Luke Mõis
Projekti ajaline kestvus: 01.04.2018-31.07.2019
Toetussumma: 1065,60 eurot. Omafinantseering 118,78 eurot. Projekti maksumus kokku 1184,38 eurot.
Projekti toetaja: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti eesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on 2018-2019 aastal Luke mõisas toimuvate kahe kalandusealase teabepäeva kaudu tasakaalu saavutamine kalavarude kaitse ja kasutamise vahel, bioloogilise mitmekesisuse ja kalavarude pikaaegse säilimise ning püügivõimaluse tagamine nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele praegu ja tulevikus.

Projekti otsene eesmärk on osalejates õiguskuuleka ja säästva kalanduse alase teadlikkuse arendamine.

Teabepäevade eesmärgiks on osalevate perede kõikides pereliikmetes huvi tekitamine harrastuskalastuse vastu. Projekti raames toimub Luke mõisapargis kaks peredele suunatud kalanduseteemalits teabepäeva. Projektil on kindel sihtgrupp (lapsed koos vanemate ja vanavanematega) ning kalastamishuvilised täiskasvanud.

Projekti tegevused:
Projekti raames toimus 2 teabepäeva:
Teabepäevad kaladest toimusid:

3. Juunil 2018. Kell 12-16.

2. juunil 2019 Kell 12-16

Projekt „ Luke mõisa käsitöökotta köögitehnika“

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.06.2018 – 02.03.2019
Projekti kogumaksumus oli: 2604,21 eurot, millest 2000.- eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel. Projekti omaosalus oli: 604,21 eurot.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Projekti raames paigaldati käsitöökoja kööginurka integreeritud tehnika (ahju ja keraamilise plaadi komplekt, mikrolaineahi ja nõudepesumasin) ja kohvimasin ning  paigaldati pesumasin.

Vabatahtliku panuse käsitöökoja välisseinte krohvimistöödel on andnud 16 inimest.

Projekti otsene eesmärk:

Tugev ja püsiv omaalgatusel põhinev Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö ja kogukonnaliikmete ühistegevuses on saavutatud Luke mõisas pakutavate teenuste arendamise, sealhulgas käsitöökojas pakutavate uute teenuste arendamise kaudu.

Projekt kulges edukalt ja eesmärk täideti.

Projekt „Luke mõisa käsitöökoja teenuste arendamine“

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 01.06.2017 – 3.02.2018
Projekti kogumaksumus oli: 2280.- eurot, millest 1980.- eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel. Projekti omaosalus oli: 300 eurot.
Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.


Projekti raames valmistati Luke mõisa käsitöökotta (viinaköögi tööliste maja) kööginurk Jaan Sild Wako Wärkstuba poolt.

Projekti otsene eesmärk:
Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisas pakutavate teenuste arendamise, sealhulgas käsitöökojas pakutavate uute teenuste arendamise kaudu.

Projekt „Luke mõisa hooaja avaüritus ja ajalugu“

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti ajaline kestvus: 03.04.2017 – 3.02.2018
Projekti kogumaksumus oli: 1976.- eurot, millest 1772.- eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel. Projekti omaosalus oli: 204 eurot.
Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Projekti raames viidi ellu Luke mõisa hooaja avaüritus koos kogukonnakohvikute päevaga Luke mõisa ja selle ümbruse kogukonna tutvustamiseks 500-le külastajale 21. mail 2017 ning töödeldi kasutusvalmiks Luke mõisa ajaloolised maalid (19 tk).

Projekti otsene eesmärk:
Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa hooaja avaürituse korraldamise ja ajaloo kogumise ja väärtustamise kaudu.

Projekti kulges edukalt ja selle kõik eesmärgid täideti.

Projekt: Disainime tooted täiuslikuks

Projekti elluviija: SA Luke Mõis

Projekti rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti periood: 1.09.2016-31.12.2017

logo

Projekti lühikokkuvõte:

Sihtasutus Luke mõis projekti „Disainime tooted täiuslikuks“ eesmärgiks on Luke mõisa käsitöötoodete ja teenuste disainimise abil sihtasutuse omatulu teenimise suurendamine ja finantsstabiilsuse tagamine ning kaasa aitamine ühe ühiskonna olulise probleemi lahendamisele – Luke mõisa kultuuriväärtuste säilimisele.
Projektiga arendatakse edasi kohvikuteenust ning käsitöömeenete toodet. Meenete tootearenduses pööratakse projektis erilist tähelepanu meenete disainimisele ja nende kvaliteedi tõstmisele ning leitakse konsultandi abiga käsitöömeeneid läbiv ühtne Luke mõisale iseloomulik joon. Projektiga arendatakse edasi Luke mõisa kohviku paketti „Romantiline õhtusöök Luke mõisas“.  Arenduse käigus valmistatakse romantilisele õhtusöögile omanäolised ja Luke mõisale iseloomulikud nõud, mis on valmistatud kohapeal käsitöökoja inimeste poolt. Projekti käigus kujundatakse meenetest ja õhtusöögi paketist Luke mõisa eripära arvestavad omanäolised ja väärtuslikud tooted.

Projekti tegevused:

 1. Seadmete ja vahendite muretsemine keraamiliste käsitöömeenete kvaliteedi parandamiseks;
 2. Töö konsultandiga käsitöömeenete disainimiseks;
 3. Koolituste/töötubade läbiviimine käsitöömeenete disainimiseks ja kvaliteedi tõstmiseks;
 4. Vähemalt ühe komplekti disainitud ja Luke mõisale omaste käsitöömeenete valmistamine;

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 10 476,60 eurot, sellest KYSK toetus 9426,60 eurot, sihtasutuse omaosalus on 1050 eurot.

Projekt: Käsitöökoja katuse rekonstrueerimine

Projekti elluviija: SA Luke Mõis

Projekti rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

logo

Projekti periood: 1.05.2015-31.08.2016

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti „Käsitöökoja katuse rekonstrueerimine“ eesmärgiks on suurendada Sihtasutus Luke Mõis tegevusvõimekust ja sihtasutuse mõju avalikku nähtavust ning saavutada ühingule oluline arenguhüpe.
Lühikokkuvõte:
Projekti raames paigaldakse käsitöökojale uus katus, mis võimaldab jätkata käsitöökoja edasist taastamist ning kogukonna panustamist rekonstueerimistöödesse vabatahtlikuna hoogtööpäevade kaudu. Käsitöökoja taastamist alustati 2014. aastal, mil rekonstrueeriti käsitöökoja vundament ning panustati taastamistöödesse vabatahtliku tööga nelja hoogtööpäeva kaudu. Sihtasutus plaanib taasatda käsitöökoja sellislet, et oskustööd tellitakse ning kõik sellised tööd, mida on võimalik kogukonnaga koos teha, tehakse ühiselt. Arenguhüpet mõõdame sihtasutusele teenitud tuludega, läbi viidud hoogtööpäevade ja vabatahtlike arvuga ning Luke mõisa kodulehe külastatavusega.

Projekti tegevused:

1. Käsitöökoja katuse rekonstrueerimine;
Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 15 620 eurot, sellest KYSK toetus 11 420 eurot.

Projekt: Luke mõisa tooted ja teenused uuele tasemele/ Luke manor’s projects to a new level

Projekti elluviija: SA Luke Mõis

Projekti rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Projekti periood: 1.12.2014-31.12.2015

Projekti lühikokkuvõte: Sihtasutus Luke mõis projekti „Luke mõisa tooted ja teenused uuele tasemele“ eesmärgiks on sihtasutuse finantssuutlikkuse tõstmine omatulu teenimise kaudu ning kaasa aitamine sihtasutuse ettevõtlusmudeli elujõulisemaks muutmisega ühe ühiskonna olulise probleemi lahendamisele – Luke mõisa kultuuriväärtuste säilimisele. Projektiga arendatakse edasi kohvikuteenust ning käsitöömeenete toodet ning uue tootena töötatakse välja toiduainetest valmistatud meened. Meenete tootearenduses pööratakse projektis erilist tähelepanu pakendite disainimisele, et kujudada meenetest Luke mõisa eripära arvestades omanäolised ja väärtuslikud tooted.

Projektiga püüab sihtasutus saada üldsuse tähelepanu ja anda edasi sõnumit, et riigil ja omavalitsustel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid kultuuriväärtuste säilitamiseks. Oma sõnumit soovime võimendada kultuurväärtustest hoolivate inimeste kaudu ning Luke mõisa ürituste külastajate ja teenuste ning toodete kasutajate kaudu. Oma eesmärkide saavutamiseks peame oluliseks väärtustada Luke mõisa kogukonna ja vabatahtlike panust Luke mõisa arendamises ning suurendada ühiskonna teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest.

Aim of the Luke manor’s project “Luke manor’s projects to a new level” is to increase financial capability by earning income and to solve an important problem of the society- preserving Luke manor’s cultural asset– by  improving the foundation’s business model to make it more viable.

With the project, cafe service and handcraft product are beeing developed and as a new article suitable for the manor  conjuncture new nutriment souvenirs are beeing worked out.

Projekti tegevused:

 1. Projekti raames töötatakse välja 5 toiduainetest valmistatud meenet;
 2. Projekti raames teostatakse 10 kestvusanalüüsi toiduainetest meenetele;
 3. Projekti raames teostatakse 10-le meenele (5 toiduainest meenet ja 5 käsitöömeenet) pakendite kujundus- ja trükitööd ja tellitud igale meenele vähemalt 100 pakendit, kokku 1000 pakendit.
 4. Projekti raames parendatakse investeeringutega teenuste osutamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks kahte hoonet (kultuuriait ja kärnerimaja);
 5. Projekti raames soetatakse 1 laud kärnerimaja romantikatuppa;
 6. Projekti raames toimub 1 hoogtööpäev kultuuriaida katuse vahetamiseks;

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 28409.92 eurot, sellest KYSK toetus 25 000 eurot.

SA Luke Mõis Arenguvajadused ja tegevuskava täiendustega

SA Luke Mõis osaleb  Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammist toetust saanud projektis “Advancing remote areas by development of cross – border VH tourism route on basis of local resources”.
„Via Hanseatica“ nime kandva turismimarsruudi arendamisse investeerivad Eesti, Läti ja Venemaa järgmise kolme aasta jooksul 1,8 miljonit eurot. Arendajad loodavad Via Hanseaticast kujundada atraktiivse ja hea kvaliteediga tulutoova turismitee.
Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammist toetust saanud projekti „Via Hanseatica“ eesmärk on Via Hanseatica turismimarsruudi arendamine ning koostöö tõhustamine eri piirkondade ja riikide vahel.
Projekti üldkoordinaatori Sille Talveti sõnul võib Via Hanseaticat kujuneda edulugu nagu Skype – kõigi poolt kasutatav hea kvaliteediga eeskujulik bränd.
EAS Turismiarenduskeskuse tootearendusdirektor Monika Hankov: „Via Hanseatica on tuntud kaubamärk aga mitte kõik ei tea, mida Via Hanseatica suudab pakkuda. Olen väga rõõmus, et oleme suutnud kaasata erinevaid organisatsioone ja riike, et üheskoos tõsta marsruudi tuntust!”
Via Hanseatica ühendab Peterburi ja Hamburgi, läbides vanu hansalinnu. Eestis algab Via Hanseatica Narvast ning lõpeb Valgas. Käesoleva projekti raames arendatakse välja marsruut Peterburist Riiani. Tegevuste seas on turismiobjektide haldajate ja giidide koolitused, koostöövõrgustiku loomine, ühispakettide ja marsruutide koostamine, turundustegevused ja väikeinvesteeringud. Teiste Investeeringute seas on ka Luke mõisa põrandate rekonstrueerimine.
Projekt kestab 3 aastat- jaanuarist 2012 kuni detsembrini 2014. Projekti juhtpartner on Vidzeme Planning Region (Läti). Kokku on 18 projektipartnerit, neist 9 Eestist. Projekti rahastab osaliselt Euroopa Liit Eesti-Läti-Vene piiriülese programmi raames.
Lisainfo: Eesti koordinaator Sille Roomets, sille@arenguagentuur.ee; projekti üldkoordinaator Sille Talvet, sille@gravitas.ee. Lisainfo Via Hanseatica kohta www.viahanseatica.info.
Lisainfo Luke projekti kohta Gea Järvela, info@lukemois.ee.

 

Projekt „Luke mõisa hooaja avaüritus ja ajalugu

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 01.04.2016 – 31.12.2016

Projekti kogumaksumus oli: 2233,61 eurot, millest 1942 eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel. Projekti omaosalus oli: 224 eurot.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

kkk

Projekti raames  toimus Luke mõisa hooaja avaüritus Luke mõisa ja selle ümbruse kogukonna tutvustamiseks 200-le külastajale 22. mail 2016 ning arhiveeriti Luke mõisa ajaloolised materjalid (388 lehekülge) ning jäädvustati koopiatena Luke mõisaga seotud  maalid, milleks külastati Frank von Knorringut Soomes.

Projekti otsene eesmärk: Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisa hooaja avaürituse korraldamise ja ajaloo kogumise kaudu.

Projekti kulges edukalt ja selle kõik eesmärgid täideti.

Projekt „Ürituste korraldamise teenuse arendamine Luke mõisas“

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 01.04.2016 – 30.09.2016

Projekti kogumaksumus oli: 1937 eurot, millest 1150 eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel. Projekti omaosalus oli: 787 eurot.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

kkk

 

Projekti raames muretseti 10 laudade-toolide komplekti (10 lauda ja 20 tooli) kasutamiseks Luke mõisa pargial, et arendada edasi Luke mõisas pakutavaid teenuseid, tõsta teenuste osutamise kvaliteeti ja teenida tulu osutavatelt teenustelt.

 

Projekti otsene eesmärk: Avalikus kasutuses olevas Luke mõisapargis kogukonnaliikmetele vajalike teenuste arendamine ja ühistegevuse soodustamine ürituste läbiviimiseks vajalike laudade ja toolide soetamise kaudu.

Projekti üldine eesmärk: Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisas pakutavate teenuste arendamise kaudu.

Projekti kõik eesmärgid täideti.

Projekt „Toidukuivati ost Luke mõisa käsitöökoja teenuste arendamiseks“

Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.

Projekti ajaline kestvus: 01.02.2016 – 01.06.2016

Projekti kogumaksumus oli: 835,99 eurot, millest 674 eurot kaeti kohaliku omaalgatuse projekti toel. Projekti omaosalus oli: 161,99 eurot.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Projekti raames soetati 1 toiduainekuivati käsitöökoja teenuste arendamiseks: arendati meenete (sh toidumeene) valmistamise teenust ja töötubade läbiviimise teenust.

Projekti raames soetatud vahenditega (toidukuivati) arendati  edasi Luke mõisas pakutavat käsitöötubade läbiviimise teenust, tõstes nende osutamise kvaliteeti.

Projekti eesmärk: Avalikus kasutuses olevas Luke mõisapargis kogukonnaliikmetele käsitöötubade läbiviimise teenuse ja meenete valmistamise teenuse arendamine vajalike seadmete soetamise kaudu.

Projekti eesmärk: Luke mõisa kogukonnaliikmete ühistegevuse soodustamine.

Projekti üldine eesmärk: Tugev ja elujõuline Luke mõisa kogukond, mille identiteedi tugevnemine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusam koostöö on saavutatud Luke mõisas pakutava savitöökoja teenuse arendamise kaudu.

Projekti kõik eesmärgid täideti.

Projekt: Luke mõisa savitöökoja teenuse arendamine
Projekti raames muretseti Kohaliku Omaalgatuse programmi toel savitöökojale 5 madalat pöördalust ja 5 kõrget pöördalust ning 1 rullpress. Muretsetud vahendid on olnud juba katsetuses ning lihtsustanud ja kiirendanud käsitöömeistrite tööd.
Projekti viis läbi MTÜ Luke Mõisa Üritused.
Projekti maksumus 1284 eurot, sellest 1154 kohaliku omaalgatuse programmi toetus ja 130 omaosalus. Projekti rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Projekt: „Kogukonnateenuste arendamine Luke mõisas“
Projekti raames muretseti 2015 aastal Kohalikuku Omaalgatuse programmi toel 106 kergesti kokkupandavat tooli erinevate teenuste pakkumiseks ja erinevate ürituste korraldamiseks mõisas.
Projekti viis läbi Mittetulundusühing Luke Mõisa üritused.
Projekti maksumus 1681,05 eurot, sellest 1448,25 eurot kohaliku omaalgatuse programmi toetus ja 232,80 eurot mittetulundusühingu omaosalus.
Projekti kestvus: 01.01.2015 – 30.06.2015

Projekti nimi: Luke mõisa õpiring.

Projekti elluviija: Seltsing Luke Lõvid

Projekti rahastaja: Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

Projekti toimumise aeg: 01.07.2013 – 31.03.2014

Õpiringi liikmed omandasid uusi käsitöötehnikaid. Õpiringi liikmed valmistasid õpitud teadmiste baasil meeneid müümiseks Luke mõisa e-poes (www.lukemois.ee) ja kärnerimajas.Õpiringi liikmed kasutavad õpitud teadmisi perepäevade, õppeprogrammide ja töötubade juhendamiseks Luke mõisas.

Projektiga plaanitud eesmärgid saavutati:

2014. aasta märtsi lõpuks on Luke mõisas edukalt toimiv Luke mõisa õpiring.

Projekti lõpuks on toimunud 13 õpiringi Luke mõisas  kokku 39 tunni ulatuses.

Õpiringis osalejad  on saanud kogemusi ja teadmisi Luke mõisa kogukonnale ja külalistele meisterdamise õpitubade läbiviimiseks ning tõstnud sellega Luke mõisa kogukonna jätkusuutlikkust.

 

Keraamikaahju ostmine Luke mõisa kogukonnateenuste arendamiseks
Projekti raames muretseti Kohalikuku Omaalgatuse programmi toel keraamikaahi Luke mõisa.
Projekti viis läbi Seltsing Luke Lõvid.
Projekti maksumus 1783 eurot, sellest 1600 kohaliku omaalgatuse programmi toetus ja 183 seltsingu omaosalus.

 

Annetuste kogumise rakenduskava koostamine ja selle käivitamine Luke mõisa hoonete taastamiseks.

Maikuu lõpus allkirjastasid SA Luke Mõis ja Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekti “Annetuste kogumise rakenduskava koostamine ja selle käivitamine Luke mõisa hoonete taastamiseks” .Projekti eesmärgiks on Sihtasutus Luke Mõis tegevusvõimekuse suurendamine süsteemselt planeeritud annetuste kogumise kaudu ning annetustegevuse olulisuse teavitamine ühiskonnale.
Projekti raames valmib annetuste kogumise rakenduskava ja käivitub annetuste kogumine Luke mõisa taastamiseks. Et suunata annetuste kogumine õigele sihtgrupile valmivad projekti raames registrid Luke kooli vilistlastest, Luke mõisa ümbruse külade endistest elanikest, Luke mõisa praegustest annetajatest ning otsitakse Luke mõisa omanike järeltulijaid. Projekti raames parendatakse Luke mõisa kodulehte paremaks annetuskeskkonnaks ja valmib IT keskkond annetajate ja vabatahtlike tänamiseks. Projekti raames viiakse läbi üks annetuskampaania, mille käigus teavitatakse annetamise olulisust ühiskonnas kultuuriväärtuste taastamisel ning toimub üks tänuüritus 30-le annetajale ja vabatahtlikele.

 Projekt lõppes edukalt 31. märtsil 2013.
PROJEKTI TULEMUSED
Projektiga suurenes Sihtasutus Luke Mõis tegevusvõimekus
 Projektiga saavutati esialgselt püstitatud eesmargid:
1. Koostati organisatsiooni liikmeskonda kaasav annetuste kogumise rakenduskava Luke mõisa hoonete taastamiseks.
2. Viidi läbi 2013 aasta veebruaris üks annetuskampaania.
3. Viidi läbi üks tänuüritus Luke mõisa annetajatele ja vabatahtlikele.
4  Koostati annetuste edukamaks kogumiseks 2 registrit: Luke mõisa kooli vilistlaste register ja Luke külade endiste elanike register.
5. Viidi läbi üks uuring Luke mõisa endiste omanike järeltulijate leidmiseks.
6. Parendati Luke Mõisa kodulehe annetuskeskkonda ja täiendada seda annetuste kogumiseks e-poega
7. Koostati IT keskkond annetajate ja vabatahtlike tänamiseks.
Projekti elluviimist toetas:
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 
Annetuste kogumise RAKENDUSKAVA
Foto NAGI's: KÜSK
 

 

Nõo valla kodanikuühenduste rahastamismudel ja koolituspäevad. 02.03.2011 allkirjastasid SA Luke Mõis ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital lepingu, mille raames viiakse ellu projekt “Nõo valla kodanikuühenduste rahastamismudel ja koolituspäevad”. Projekti kogumaksumus on 7 103,78 eurot, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab projekti 6 391,16 euro väärtuses.
Projekti otsesteks eesmärkideiks on: Koostada mittetulundusühenduste osalusel ettepanek Nõo valla arengukomisjonile Nõo valla kodanikuühenduste rahastamiseks ja viia 2011-2012 aastal läbi Nõo valla kodanikuühendustele 3 koolituspäeva:. Esimesel päeval omandatakse teadmisi avalikkuse paremaks informeerimiseks ja kaasamiseks, suhtlemisel meediaga ning suurema osaluse võimaldamiseks. Teisel päeval toimuvate ajurünnakute raames on plaanis välja töötada ettepanek kodanikuühenduste rahastamiseks Nõo vallas ja kolmandal päeval viiakse läbi koolitus, mille vajadus selgub teisel päeval toimuvate ajurünnakute käigus.
Projekt lõppes 31.03.2012.
Projekti tulemused:
Projekti raames toimus 3 koolituspäeva Nõo valla kodanikuühendustele. 1. õppepäev teemal suhtlemine avaliku sektoriga ja meediaga. 2. õppepäev teemal kadanikuühenduste rahastamismudelid ja 3. õppepäev  toimus kahe õppereisina: esimene Mooste mõisa ja teine õppereis toimus Tartu ja Luunja valda, kus tutvuti kodanikuühenduste rahastamistega omavalitsustes,
Projekti raames Valmis  3 eelnõud Nõo valla kodanikuühikskonna edasiseks rahastamiseks ning valmis  eelnõu Nõo valla volikogu ja arengukomisjoni liikmetele nn Nõo valla mittetulundusühenduste rahastamismudel.
Kuigi projekt on lõppenud jätkuvad projekti jätkutegevused. Kõigil huvilistel ja mittetulundusühenduste liikmetel on võimalik teha ettepanekuid eelnõudesse ja need on plaanis edastada volikogule 2012. aasta septembrikuus. Täpsemat infot projekti kohta saab küsida info@lukemois.ee
Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Perepäevad loodusest Luke Mõisas 2011
Projekti raames toimus on 6 perepäeva Luke Mõisas: Meisterdamise perepäev 7.august; Orienteerumispäev 26. juuni; Filmipäev “Loodusfilmide õhtu” 27. august; Maalimise perepäev 24. juuli; Õunamahla perepäev 25. septembril ja Kalapäev 12. juuni. Projekti rahastas täies ulatuses KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Perepäevi külastas kokku 763 inimest. Kohtumiseni perepäevadel 2012!

Luke mõisakompleksi valitsejamaja restaureerimise I etapp.
TAS juhatuse otsusega 09.09.2010 on tehtud positiivne otsus SA Luke Mõis projekile Luke mõisakompleksi valitsejamaja restaureerimise I etapp. Projekti raames rahastati projekti 600 000.- krooni ulatuses. Projekti kogumaksumuseks on 785 754.- krooni. Projekti rahastatakse LEADER meetme raames.

“Avalike teenuste ja tootepakettide käivitamine Luke Mõisas”
15. jaanuaril 2010 allkirjastasid SA Luke Mõis ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital lepingu, mille raames viiakse ellu projekti “Avalike teenuste ja tootepakettide käivitamine Luke Mõisas” I etapp. Projekti I etapis valmib äriplaan teenuste ja toodete arendamiseks Luke Mõisas. Toetuse suurus on 49 696.- krooni. Projekti esimene etapp lõpeb 31. märtsil 2010.
Projekti II perioodi toetuse  summa 256 891 krooni.
Projekti teises etapis viiakse olulisema tegevusena läbi esimeses etapis välja töötatud turundusplaani järgi turundus- ja annetuskampaania, muretsetakse vahendid kohviku- ja seminariteenuse pakkumiseks ning koostatakse tootepakettide kirjeldused. Projekti raames tõlgitakse Luke mõisa koduleht inglise keelde, viiakse läbi üks kahepäevane koolitus müügitöö ja annetuse kogumiste teadmiste täiendamiseks ning üks 2-päevane õppereis Läti mõisatesse võimalusega EL projektide elluviimiseks välispartneri leidmiseks.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kui sul on huvi projekti raames toimunud tegevuste vastu, siis valminud dokumendi koos protokollide, piltide ja valmis äriplaaniga leiad siit:
Luke mõisa toodete ja teenuste äriplaan 2010-2013
Projekti raames toimunud õppereisist saab lugeda meie kodulehelt uudiste rubriigist.

Projekt lõppes 30. aprillil 2011. Projekti tulemused:
1. Valmis sotsiaalse ettevõtluse ariplaan Äriplaani koostamiseks viidi läbi kolm töökoosolekut. Teenuste ja toodete vajaduste hindamiseks koostati 1 küsitlusankeet.
2. Viidi läbi 2010 ja 2011 aastal turundus- ja annetuskampaania: I – suvi 2010; II – detsember 2010; III – märts, aprill 2011
3. Kohvikuteenuse käivitamiseks muretseti üks nõudekomplekt.
4. Alustati kohvikuteenuse pakkumisega Luke mõisa kärnerimaja baasil
5. Alustati seminariteenuse pakkumisega Luke mõisa kärnerimaja baasil
6. Seminariteenuse pakkumiseks muretseti üks ekraan ja lehetahvel.
7. Koostati 10 Luke mõisas pakutava tootepaketi kirjeldust
8. Koostati 5 Luke mõisas pakutava teenuse kirjeldust
9. Viidi läbi üks 2-päevane õppereis Läti mõisatesse 20-le osavõtjale..
10. Viidi läbi üks 2-päevane fondide ja annetuste kogumise koolitus 20-le osavõtjale.
11. Täiendati Luke Mõisa kodulehte inglise keelse versiooniga.

Kohvikuteenuse käivitamine Luke mõisas
Tartumaa Arendusseltsi
juhatuse otsusega 1.12.2009 on kinnitatud projekti “Kohvikuteenuse käivitamine Luke mõisas” rahastamine.  Projekti kogumaksumus on 266 084.- krooni. Projekti raames rahastatakse projekti 228,178.75 krooni. Projekti rahastatakse LEADER meetme raames.
Projekti  eesmärgiks on sisustada Luke mõisapargis köök koos mööbli ja tehnilise sisseseadega ning muretseda lauad ja toolid kärnerimajas kohvikuteenuse pakkumiseks.

Välitingimustes läbiviidavate toodete ja teenuste käivitamine Luke müisas.
Projekti rahastatakse LEADER meetme raames. Projekti kogumaksumus on 171967,20 krooni, projekti raames kaetakse sellest 154 770.- krooni. Projekti raames ostetakse väliürituste ja toodete ja teenuste läbiviimiseks  välitelgid ürituste läbiviimiseks, helitehnika ja pingid ning viiakse läbi turunduskampaania suveetenduse tutvustamiseks: tellitakse plakatid, kavad ja flaierid.

Perepäevad loodusest Luke Mõisas 2010.
Projekti raames viiakse 2010. aasta suvel 6 perepäeva: orienteerumise perepäev, maalimise perepäev, meisterdamise perepäev, loodusfilmide õhtu, perepäev kaladest, õunamahla valmistamise perepäev. Projekti maksumus on 38 630.- krooni. Projekti rahastab täies ulatuses KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Perepäevasi külastas kokku vähemalt 872 täiskasvanut ja last.
Kohtumiseni perepäevadel 2011!

Õppeprogrammid Luke Mõisas 2010
Projekti raames viiakse Luke mõisas 2010. aastal läbi 30 õppeprogrammi: 10 kevadprogrammi, 10 sügisprogrammi, 5 õppeprogrammi Mõisalaste mängud looduses ja 5 õppeprogrammi Kaisuloomaga Parki. Projekti rahastab täies ulatuses KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti maksumus on 69 510.- krooni.

SIHTASUTUS LUKE MÕIS LÕPPENUD PROJEKTID:

Luke mõisa ajaloolised mälestised
Koostöös Seltsinguga Luke Lõvid lõppes 2009. aasta lõpuga projekt “Luke mõisa ajaloolised mälestised”. Projekti oluliseks tulemuseks on inimeste mälestused Luke mõisast, mis on jäädvustatud kogumikus „Luke mõisa mälestused“ ja DVD-l. Kogumiku üks eksemplar antakse üle Nõo Koduloomuuseumile, kus huvilised saavad sellega tutvuda.
Projekti elluviimist toetas Kohaliku Omaalgatuse Fond.

Perepäevad loodusest Luke mõisas 2009
projekti raames toimus 5 perepäeva Luke Mõisas: Meisterdamispäev “Loodusest looduslike vahenditega” (140 osavõtjat); Orienteerumispäev “Orienteerumine mõisapargis” (79 osalejat); Filmipäev “Loodusfilmide õhtu” (60 osalejat); Maalimispäev “Õpime loodust maalima looduslike värvidega” (118 osavõtjat); Õunapäev “Kuidas valmistati õunamahla mõisates? (78 osalejat)”. Kokku oli osalejaid 475, kellest eeldatavalt pooled olid lapsed 238 ja pooled 237 täiskasvanud. Projekti rahastas KIK.

Õppeprogrammid Luke Mõisas 2009. aastal
Projekti raames viidi 2009. aastal Luke mõisapargis läbi kokku 22 õppeprogrammi; sh 6 “Kaisuloomaga parki”, sh 6 “Mõisalaste mängud looduses” ja 10 õppeprogrammi “Sügis mõisapargis”. Projekti sihtgrupiks olid  lasteaia ja põhikooli õpilased, kes olid aktiivselt kaasatud õppeprogrammide tegevustesse. Kokku osales projektis 403 last ja 38 täiskasvanut. Projekti rahastas KIK.

Õppeprogrammid Luke mõisapargis 2008
Pogrammi raames valmisid õppeprogrammid: Kaisuloomaga parki, Sügis mõisapargis ja Mõisalaste mängud looduses, muretseti õppeprogrammi läbiviimiseks vahendid ning viidi läbi 6 pilootprogrammi.
Sügis mõisapargis noorematele ja vanematele
Mõisalaste mängud looduses noorematele ja vanematele
Kaisuloomaga parki. Projekti rahastas KIK.

Sihtasutus Luke Mõisal on hetkel ettevalmistamisel suuremahuline projekt:
Luke mõisakompleksi hoonete rekonstrueerimine