fbpx

Hinnakiri

 SA LUKE MÕIS TEENUSTE HINNAKIRI

   1. EKSKURSIOON Luke mõisas

   • 1 tund eestikeelne – 100 eurot (koos hoonete külastusega ja giidiga).
   • 1 kuni 2 tundi eestikeelne – 150 eurot
   • Pargi külastus grupile ilma giidita – 50€. (kui tullakse parki külastama grupiga ja oma giidiga ja teenus ei tellita meilt, ei ole tagatud grupile hoonetesse sissepääs, kui hooned ei ole avatud külastajatele.)
   • Võõrkeelne ekskursioon – hind kokkuleppel

    

   2. Luke mõisa pargiala kasutamise rendihinnad

   • Mõisapargi osa rent üheks sündmuseks kuni 50 inimest 100 eurot;
   • Mõisapargi osa rent üheks sündmuseks 50 – 100 inimest 150 eurot;
   • Mõisapargi osa rent üheks sündmuseks 100 – 200 inimest 250 eurot;
   • Mõisapargi osa rent üheks sündmuseks 200 – 500 inimest 400 eurot;
   • Mõisapargi osa rent üheks sündmuseks 500 – 1000 inimest 750 eurot.
   • Koristusteenus pärast sündmust 0,5 eurot inimene;
   • Tasuline parkimine sündmuse korraldaja poolt 10% piletihinnast.
   • Sündmuse kestvus ja konkreetse pargiala kasutamise koht lepitakse kokku osapoolte vahel. Sündmuse korraldamine mõisapargis annab õiguse osapoolte vahel kokku lepitud pargiala kasutamiseks.

    

   Rendihind sisaldab territooriumi renti, elektri kasutust olemasoleva võimsuse osas. Rendihind ei sisalda avaliku sündmuse korraldamise loa taotlemist kaitseala valitsejaga ja Nõo vallavalitsusega (kui kokku ei lepita teisiti). Rendihind ei sisalda välikäimlate, täiendavate prügikastide  jm sündmuse läbiviimiseks vajaliku inventari paigaldamist, vee kasutust ega koristusteenust pärast üritust.

    

    

   3. Kärnerimaja kasutamine

   • Kärnerimaja kasutamine sündmuseks või seminariks 30 eurot/tund;
   • Kärnerimaja kasutamine sündmuseks või seminariks üks päev (E-R) 150 eurot (9.00-18.00). Teistel kellaaegadel rakendub tasu 30/eurot tund.
   • Kärnerimaja sobib kasutamiseks kuni 20-le inimesele.
   • Kärnerimaja ei ole võimalik kasutada oma toidu- ja joogiga. Kööki välja ei rendita.

    

   4. Käsitöökoja kasutamine

   4.1 Käsitöökoja kasutamine sündmuseks või seminariks 250 EUR päev (9.00-23.00).

   4.2 Käsitöökoja kasutamine sündmuseks või seminariks 40 EUR/tund

   4.3. Käsitöökoda sobib kasutamiseks kuni 35 inimesele. Tellides töötoa, siis eraldi renditasu ei rakendu. Kui soovitakse üritust kauem pidada, lisandub 40 EUR/tund.

   4.4. Käsitöökoda ei ole võimalik kasutada oma toidu- ja joogiga. Kööki välja ei rendita.

    

   5. Kultuuriaida kasutamine

   5.1 Kultuuriaida kasutamine sündmuseks või seminariks 250 EUR päev (11.00-0.00)

   5.2 Kultuuraida kasutamine üheks sündmuseks või seminariks kuni 3 h 150 EUR

   5.3 Kultuuriaida rent peale südaööd 70 EUR/tund

   5.4. Kultuuriait sobib kasutamiseks kuni 70 inimesele, kui inimesed istuvad laua taga, kui tegemist on vabas vormis üritusega siis rohkem.

   5.5. Kultuuriaita ei ole võimalik kasutada oma toidu- ja joogiga.

    

   1. Valitsemaja kasutamine

   6.1 Valitsemaja etenduste- ja näituste saali kasutamine sündmuseks või seminariks 8 h 450 EUR päev (ajavahemikul 09.00-0.00)

   6.2 Valitsemaja etenduste- ja näitusesaali kasutamine sündmuseks või seminariks kuni 3 h 200 EUR

   6.3 Valitsemaja etenduste- ja näitusesaali kasutamine peale südaööd 100 EUR/ tund

   6.4 Valitsemaja etenduste- ja näitusesaali kasutamine 9-00.00 70 EUR/ tund

   6.4. Valitsemaja etenduste- ja näitustesaal sobib kasutamiseks kuni 60 inimesele, vastuvõtu korral 100 inimesele.

   6.5.  Valitsejamaja ei ole võimalik kasutada oma toidu- ja joogiga. Kööki välja ei  rendita.

   6.6 Helitehnika, valgustehnika või dekoratsiooni jms maha võtmine ja üles panemine peab jääma rendiaja sisse.

    

    

   1. Käsitöökoja töötubade hinnad kinnitab käsitöökoja juhataja kooskõlastades need eelnevalt juhatuse liikmega ja avalikustab need Luke mõisa kodulehel.

    

   1. Elamuspakettide hinnad kinnitab Luke mõisa projektijuht kooskõlastades need eelnevalt juhatuse liikmega ja avalikustab need Luke mõisa kodulehel.

    

   1. Õppeprogrammide hinnad kinnitab Luke mõisa projektijuht kooskõlastades need eelnevalt juhatuse liikmega ja avalikustab need Luke mõisa kodulehel.

    

    

   Luke mõisa pargiala kasutamise tingimused:

    

   • Kasutaja peab tagama üle 100 inimesega sündmuse korral vähemalt ühe spetsiaalselt antud sündmuse jaoks paigaldatud välikäimla olemasolu 100 inimese kohta.
   • Kasutaja peab tagama üle 100 inimesega sündmuse korral piisava arvu prügikaste.
   • Kasutaja peab kinni pidama sündmuse korraldamiseks kaitseala valitseja ja Nõo Vallavalitsuse poolt esitatud tingimustest.
   • Kasutaja peab hiljemalt 2 tundi pärast sündmuse lõppemist koristama kasutatud pargiosa ning tühjendama prügikastid.
   • Kasutaja arvestab sellega, et ta ei saa sõita transpordiga murukamarale või selle vajadusel kasutab selleks leevendavaid meetmeid. Kasutaja arvestab sellega, et transpordilt pärast sündmuse tarbeks vajalike vahendite mahalaadimist paigaldatakse sõiduvahend parklasse või pargiala äärealale. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, teavitab pargiala kasutaja sellest SA Luke Mõis kontaktisikut.
   • Kui kasutaja tekitab pargialale kahju (N: rööpad murukamaras), likvideerib kasutaja tekkinud kahjud või kannab tekkinud kulud.
   • Alates 200 inimesega sündmuse korral tuleb parkimine korraldada sündmuse korraldaja poolt.
   • Tulekahju vms ohu korral helistab kasutaja viivitamatult telefonil 112 ja telefonidele 5568 9096 ja 5088 359.
   • Kasutusele võtja on kohustatud teavitama kõiki sündmusel osalejaid, et ujumine on omal vastutusel lubatud ainult mõisapargi viiendas tiigis.
   • Kui kasutaja kasutab sündmuse läbiviimisel tasulist parkimisteenust, tasub pargiala kasutaja selle eest vastavalt hinnakirjale.
   • Kui sündmus on mitmepäevane, korrutatakse rendihind päevade arvuga.
   • Luke mõisapargis osutab toitlustusteenust Luke mõisa kohvik. Lubatud on ainult pikniku pidamine oma toidukorviga kuni 10-le inimesele. Rendile andjal on õigus teha erisusi osapoolte kokkuleppel.
   • Luke mõisa pargiala kasutamisel heategevuslikel sündmustel on Sihtasutus Luke Mõis juhatusel õigus kokku leppida Luke pargiala kasutamist kokkuleppehinnaga.
   • Luke mõisa pargiala kasutamine peredele kuni 10 inimest ja seltskondalele kuni 10 inimest on tasuta. Sündmuse korraldamisel paviljonis lisandub kokkuleppehind.
   • Pargiala kasutamine on tasuta kõikidele Nõo valla haridusasutustele.
   • Ettemaksu tasumisega kinnitab kasutaja, et ta nõustub Luke mõisa pargiala kasutamise tingimustega.

    

   Luke mõisa kärnerimaja, käsitöökoja, kultuuriaida ja valitsejamaja kasutamise tingimused

    

   • Kasutaja vastutab hoonetes olevate museaalide, mööbli, vahendite jms eest ning kasutab rendipinda heaperemehelikult.
   • Kui  kasutamise käigus lõhutakse museaale, mööblit jm vahendeid, katab kasutaja kasutusajal kõik rendipinnal  varale tekitatud kahju.
   • Kasutaja vastutab rendipinna rentimisel kogu seltskonna eest. Juhul kui rendile võtmise ajal toimub rendipinnal lõhkumisi, on nende eest vastutavaks rendile võtja.
   • Kasutusele võtja on kohustatud teavitama kõiki sündmusel osalejaid, et ujumine on omal vastutusel lubatud ainult mõisapargi viiendas tiigis.
   • Kasutaja vastutab rendipinnal valvesüsteemi  valeväljakutse eest. Juhul  kui rendile võtmise ajal toimub valvesüsteemide valeväljakutse, mille on põhjustanud rentija, tasub selle eest rentnik täiendavalt rendisummale.
   • Tulekahju vms ohu korral helistab kasutaja viivitamatult telefonil 112 ja telefonidele 5568 9096 ja 5088 359
   • Kärnerimaja, Valitsemaja,  Käsitöökoda ja Kultuuriaita renditakse välja hinnakirjas toodud aegadel, teistel aegadel lisanduvad hinnakirjas toodud tunnihinnad.
   • Kärnerimajas, Valitsemajas,  Käsitöökojas ja Kultuuriaidas osutab toitlustusteenust Luke mõisa kohvik. Hooneid ei ole võimalik kasutada oma toidu- ja joogiga ning kööke välja ei rendita. Rendile andjal on õigus teha erisusi osapoolte kokkuleppel.
   • Kärnerimaja, Valitsemaja,  Käsitöökoja ja Kultuuriaida kasutamisel heategevuslikel sündmustel on Sihtasutus Luke Mõis juhatusel õigus kokku leppida hoonete  kasutamine kokkuleppehinnaga.
   • Ettemaksu tasumisega kinnitab kasutaja, et ta nõustub  Kärnerimaja, Valitsemaja,  Käsitöökoja ja Kultuuriaida kasutamise tingimustega.

    

    

   Luke mõisa pargiala, hoonete ja pakettide, töötubade ja õppeprogrammide  broneerimistingimused

    

   Broneerida saab meilile info@lukemois.ee  või telefonidel

   5568 9096 (pargiala, hooned, paketid, õppeprogrammid, töötoad)

   5088 359 (töötoad, õppeprogrammid) järgmistel tingimustel:

    

   • Peale broneeringu tegemist edastab SA Luke Mõis teenuse kasutajale arve, milles ühe osana on ära toodud ettemaksu suurus.
   • SA Luke Mõis hoiab broneeritud kuupäeva kuni arvel toodud ettemaksu maksetähtajani, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
   • Broneeritud kuupäev broneeritakse lõplikult peale ettemaksu tasumist.
   • Ettemaksu suurus on 50% arve maksumusest.
   • Broneeringu tühistamisel ettemaksu üldjuhul ei tagastata.
   • Kogu arve peab olema tasutud vähemalt kolm päeva enne ürituse toimumist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
   • NB! Luke mõisas tellitud üritustel pole lubatud kaasa võtta oma alkoholi jm jooke, võttes kaasa oma jooke lisandub arvele juurde minimaalselt 50€.
   • Broneeritud aega ja/või paketti/töötuba jms saab muuta võimaluse korral vastastikusel kokkuleppel.
   • Ettemaksu tasumisega kinnitab tellija, et ta nõustub  broneerimistingimustega

    

   Luke mõisa ürituste dekoreerimine

   Käsitöökoda – 90 eurot (lauad)/120 eurot (lauad+ruum)

   Valitsejamaja – 120 eurot (lauad)/150 eurot (lauad+ruum)

   Kultuuriait – 120 eurot (lauad)/240 eurot (lauad+ruum+toolid(ilupael))

    

   Hind sisaldab dekot, kasutatavaid küünlaid, patareisid, pesemist, soovi korral śampuselauda,

   toomist-sättimist-viimist.

    

   Laua deko – linikud/(kunst)taimed/tuled, küünlad, teemakohased dekoratsioonid, servjetid,

   servjetirõngad + soovi korral dekoreeritud śampuselaud.

    

   Ruumi deko – vastavalt soovile, kas rippvanikud (vimpliketid)/ kangad/ tuled ning lisaks

   suuremad ruumi dekoratsioonid – laternad, vaasid, küünlad.

    

   Dekoratsioonide temaatika:

   1. KLASSIKALINE – pidulik valge
   2. BOHO – naturaalsus
   3. HOOAJALINE – jõulud, sügis, kevad jne

   (teemasid on võimalik omavahel kombineerida – nt pidulik valge jõuludekoga)

   1. ERISOOVID – vastavalt kliendi soovidele ja kokkuleppele saame ka erisoove (värvide ja

   detailide osas) täita – üldplaanis jääb mõte samaks nagu eespool välja toodud. Hind al

   120 eurot. Päris lilled eraldi tasu eest.

   1. FOTONURK – valitsejamajja/kultuuriaita on võimalik tellida fotonurk – 90 eurot.