fbpx

III LOODUST UURIMA KOOS KAISULOOMAGA

Programmi tutvustus:
Programm Loodust uurima koos kaisuloomaga viiakse läbi Luke mõisapargis. Programm on mõeldud lasteaialastele ja I klassi lastele. Lastega arutatakse, milliste mänguasjadega ja kuidas mängiti mõisas 100 aastat tagasi, lastega arutatakse milliste mänguasjadega mängimine on säästlikum ja kuidas saaks laps olla kokkuhoidlikum, lastega arutatakse, palju on tal kodus mänguasju ja palju oli neid lastel palju aega tagasi. Lapsed meisterdavad oma kaisuloomale kaaslase ning lähevad koos kaisuloomaga väikesele matkale mõisaparki mängude kaudu otsima värve loodusest, otsima aastaaegade tunnuseid ning tutvuma mõisapargi taimedega.

Õppeaine: Loodusõpetus, inimeseõpetus, matemaatika, kunstiõpetus, muusikaõpetus

Teema, alateema: taimede õppimine, ajalugu

Programmi eesmärk:
ü Teada saada, millega mängisid lapsed umbes 100 aastat tagasi ja millised mängusjad olid/on säästlikumad
ü Teada saada, millest olid vanad mänguasjad tehtud, teada saada, kas vanad mänguasjad olid looduslikest materjalidest
ü Looduses värvide otsime läbi ise tegemise ja mängude
ü Õppida teistega arvestama ja teha käelisi tegevusi
ü Õppida arve järjestama ja loendama
ü Teada saada, kust saab inimene/laps/taim eluks vajaliku energia

Õpioskused: Laps:
1) väärtustab pargikooslust ja selle elurikkust
2) mõistab mänguasjade taaskasutamise vajalikkust ja erinevaid materjale
3) tunneb ära paar puuliiki ja nende lehed (kask, vaher, pärn, õunapuu)

Aktiivõppemeetodid: Rühmatöö, looduse vaatlemine, võrdlemine, tunnetamine, loendamine, looduse märkide tundmaõppimine

Mõisted: aasaaeg, värvid, mõistatus, liisusalm, mõisaaja mängud, taaskasutus, materjal, energia,

Programmi kestus 2-3 tundi

Sihtgrupp: programmi viiakse läbi kahes vanuseastmes: lasteaialastele; 1-2 klassi
lastele

Toimumise aeg: kevadest sügiseni

Toimumise koht: Luke mõis.