• EST
    • ENG
    • RUS

VI VANAST UUS

Vanast uus

Programmi tutvustus:
Programm algab Luke mõisa käsitöökojas. Osalejatele tutvustatakse erinevaid taaskasutatavaid
materjale, mis on kõikjal meie ümber looduses ja sobivad väga hästi meisterdamiseks. Lisaks õpitakse
märkama kodus igapäevaselt üle jäävaid või enam mitte kasutust leidvaid esemeid, mis jällegi on
väga head materjalid meisterdamiseks ja uute esemete loomiseks. Seda kõike teevad lapsed läbi
põnevate tegevuste. Käsitöökojas meisterdavad kõik lapsed taaskasutusmaterjalidest eelnevalt
välja valitud eseme.
Programmi teises osas lähme lastega parki ja arutleme maastikumängu käigus kus kõik need toredad
meisterdamiseks sobivad looduslikud materjalid end peidavad. Maastikumäng on üles ehitatud
selliselt, et lisaks materjalide taaskasutusele mõtleksid lapsed ka erinevatele
keskkonnaprobleemidele (kliimamuutused, jäätmed ja nende sorteerimine, jäätmed ja loomad jms
ning kuidas iga laps saaks positiivsetele muutustele kaasa aidata). Kogu maastikumäng on üles
ehitatud mängulisusele, loovale mõtlemisele, arvutamisele, aruteludele. Teadmised ja kogemused
omandatakse iseenesest mängu kaudu.
Ühesõnaga: see on üks igavesti vahva programm.
Üksteist erinevat meisterdust (esialgne valik, täpsutub ettevalmistamise faasis), millest iga rühm saab
endale meelepärase valida.
1. liivakaardid – valmistatud taaskasutatud papist, kaunistatud looduslike materjalidega.
2. murupea – kehaks wc paberi toru ja peaks munakoor.
3. lillepott –  kasutatud lillepoti värvimine ja istutamine/külvamine.
4. lamineeritud lauakate – taaskasutatud paberist, kaunistatud vesivärvide ja looduslike
materjalidega.
5. karbi valmistamine – valmistatud taaskasutatud papist, kaunistamine taaskasutusmaterjalide ja
looduslike materjalidega.
6. lihtsa tekstiilist nuku valmistamine – valmistamine taaskasutatud kangast.
7. pudelikorkidest võtmehoidjad – kasutatakse korgi materjalist kasutatud korki, mis värvitakse
soovitud tegelaseks.
8. lill/magnet – lille valmistamiseks kasutatakse metallist vanu korke, valmib magnet.
9. Käbist kuusk – Kuuse valmistamiseks kasutatakse käbi, puidujääkidest puidust ketast ja muid
kaunistusi.
10. Korgist päkapikk – Kasutatakse kasutatud korke ja kangast, valmib kuuseehe.
11. Kalender – kalendri valmistamiseks kasutatakse vana cd ümbrist.
Õppeaine: Käsitöö, kunstiõpetus, loodusõpetus, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, matemaatika
Programmi eesmärk:
o Tutvumine erinevate looduses leiduvate ja koduses majapidamises üle jäävate materjalidega,
mis sobivad meisterdamiseks. Saada teada, mis on taaskasutus.
o Panna lapsi kaasa mõtlema ja kaasa rääkima erinevatest keskkonnaprobleemidest ning
arutleda, kuidas iga laps saaks positiivsetele muutustele ise kaasa aidata.
o Õpetada noori kaardi järgi liikuma (orienteeruma).
o Kuulamise ja tähelepanu harjutamine

Õpioskused: säästev mõtlemine, taaskasutus, käeline tegevus ja peenmotoorika, loomingulisus,
vaatlemine, looduse tunnetamine läbi puudutuse, seoste loomine, grupitöö kogemus.
Mõisted: mõis, käsitöökoda, käsitöö ja käsitööline, park, orienteerumine, kliimamuutused, jäätmed,
taaskasutus, orienteerumine

Programmi kestvus 2,5 tundi
Sihtgrupp: I-IV klass (põhikooli I ja II vanuseaste)
Toimumise aeg: aastaringselt
Toimumise koht: Luke mõisa park ja käsitöökoda